قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در نظام جدید فنی وحرفه ای

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در نظام جدید فنی وحرفه ای

 

   
 
 

شيوه نامه ارزشيابي شايستگي هاي فني وغير فني

 

جداول استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته ها

    

جداول استاندارد ارزشیابی شایستگی حرفه (پاییز 1394) 

(صنعت 1 2 - 3 - 4 ) خدمات -كشاورزيهنر

icons-animation

مقاله ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مجله رشد (تابستان1395) 

فایل خام اکسل -ابزار معلم(تابستان و زمستان1395)

فايل اكسل (نمونه ديگر)- ابزار كمك هنرآموز جهت نمره دهي بر اساس شايستگي(رمز وارد كردن نمره عدد 1 است )

icons-animation

جداول استاندارد های ارزشیابی کتاب 1-10(پاييز 1395)

جداولاستانداردهای ارزشیابي شایستگی غیر فنی ومشترک پایه (پاييز1395)

icons-animation

ارزشيابي مبتني بر شايستگي- كتاب راهنماي معلم (زمستان 1395)

فایل ارائه ارزشیابی -دوره های ضمن خدمت هنرآموزان ( زمستان 1395)

icons-animation

بخشنامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی دروس فنی وغیر فنی( زمستان1395)

جداولاستانداردهای ارزشیابی کتاب2-10 (زمستان 1395)

icons-animation

فيلم ارزشيابي مبتني بر شايستگي -شبكه آموزش -برنامه فرصت برابر-1

part1 -part2 

فيلم ارزشيابي مبتني بر شايستگي -شبكه آموزش -برنامه فرصت برابر-2

icons-animation

 نمونه آزمون ارزشيابي مبتني بر شايستگي دروس فني وحرفه اي (جديد)

فیلم آموزش راهنمای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی(بهار1396)

icons-animation

ويژه نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي(تابستان 1396)

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۲۸
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۶۹

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا