قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
كاردانش گروه صنايع غذايي
فرآورده هاي دامي   فرآورده هاي آبزيان
توليد فرآورده هاي گوشتي    فرآوري آبزيان
توليد فرآورده هاي لبني    
توليد سوسيس كالباس همبرگر    
توليد كنسرو فرآورده هاي گوشتي    
توليد صنعتي فرآورده هاي لبني    

 

 

 

رشته مهارتي   :     فرآورده هاي گوشتي

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

توليد فراورده هاي گوشتي

14/7/81ج-ك

 

 

 

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     توليد فراورده هاي لبني

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

توليد نيمه صنعتي فرآورده هاي لبني

15/7/76ج-ك

 

 

 

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     توليد سوسيس ،كالباس وهمبرگر

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

توليد فراورده هاي گوشتي

14/7/81ج-ك

 

 

 

2

توليد سوسيس ،كالباس وهمبرگر

13/7/81ج-ك

 

 

 

 

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     توليد صنعتي فرآورده هاي لبني

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

توليد صنعتي فراورده هاي لبني

11/7/80ج-ك

 

 

 

 

رشته مهارتي   :     فرآورده هاي آبزيان

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

تكنولوژي  فرآوري آبزيان

16/7/79ج-ك

 

 

 

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     توليد كنسرو وفراورده هاي گوشتي

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

توليد فراورده هاي گوشتي

10/7/77ج-ك

 

 

 

2

توليد كنسرو وفراورده هاي گوشتي

12/7/77ج-ك

 

 

 

 

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۳۰
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۷۱

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا