سال 1396 سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» مبارک باد.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
كاردانش گروه حشرات مفيد
زنبورعسل    كرم ابريشم 
پرورش وتوليدات زنبور عسل                          نوغانداري
                                                                      

 

 

 

رشته مهارتي   :     پرورش وتوليدات زنبور عسل

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

پرورش وتوليدات زنبور عسل

2/8/75ج-ك

 

 

 

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 
 

رشته مهارتي   :     نوغانداري

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

توليد وپرورش كرم ابريشم

1/8/74/ك

 

 

 

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۸۷
 بازدید دیروز:  ۱۲۸۳
 کل بازدیدها:  ۸۲۷۸۶۵

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا