قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
كاردانش گروه حشرات مفيد
زنبورعسل    كرم ابريشم 
پرورش وتوليدات زنبور عسل                          نوغانداري
                                                                      

 

 

 

رشته مهارتي   :     پرورش وتوليدات زنبور عسل

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

پرورش وتوليدات زنبور عسل

2/8/75ج-ك

 

 

 

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 
 

رشته مهارتي   :     نوغانداري

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

توليد وپرورش كرم ابريشم

1/8/74/ك

 

 

 

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۰۸
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۴۹

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا