سال 1395 سال اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل       

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۲۷۵
 بازدید دیروز:  ۱۴۶۰
 کل بازدیدها:  ۶۶۹۰۵۲

اوقات شرعی

استان تهران
۱۳۹۵/۱۲/۰۲

منوی صفحات پویا
دوره آموزش الکترونیکی حسابداري

برگزاري دوره آموزش الکترونیکی(متمرکز) رشته حسابداري

درس حسابداري وجوه نقد وتحرير دفاتر قانوني(نظام جدید آموزشی) در مهر ماه

به منظور تبيين واشاعه اهداف وساختار رشته در نظام جدید آموزشی وهمچنین بررسی نحوه تدریس واجرای فرآیند یاددهی یادگیری در درس دوره آموزش الکترونیکی به میزان 32 ساعت براي کلیه هنر آموزان رشته حسابداري د رمهرماه سال جاری برگزار می شود.

اهم محورهاي دوره عبارتند از:

-تبیین و دلایل استفاده از روش آموزش مبتنی بر شایستگی در رشته حسابداری

-چگونگی تبیین سازماندهی وطراحی دروس در رشته حسابداری (نظام جدید)

- -تفاوتها وچرخش های تحولی در برنامه ریزی رشته حسابداری

-بررسی اهداف وشایستگی های مورد انتظار در درس حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی

- تبیین ویژگی های بسته یادگیری درس

-بررسی راهبردها وروش های فعال یاددهی یادگیری درس حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی وبرخی از چالش های آموزشی آن

منابع یادگیری:

-کتاب حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی

-کتاب راهنمای هنر اموز وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی وفیلم آموزشی دوره

- کتاب همراه هنرجو وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی

نوع وتعداد سوالات آزمون:

-چهار گزینه ای -40 سوال

سامانه های مرتبط
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
لینک های مفید
انتقادات و پیشنهادات